« ||| m a i n ||| wszelkie prawa zastrzeżone. urszula molicka © 2oo6-2oo7 ||| BlogRoku ||| m e ||| l i n k i ||| f o t o l o g ||| »
||| 9 listopada 2007 ||| 3 |||I saw political intrigue, political lies
gonna wipe those smiles of self-satisfaction from their eyes.